fbpx Skip to content
Legalne złomowanie pojazdów

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW 121 w Przybychowie, w województwie wielkopolskim, umożliwia legalne złomowanie pojazdów.

Bądź legalny – nie ryzykuj.

Płacimy za wszystkie pojazdy przeznaczone do złomowania – należy zwrócić szczególną uwagę, że sprzedaż samochodu w złym stanie technicznym za kwotę często zbliżoną do oferowanej przez STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW może nieść za sobą tragiczne skutki.

Inni szukają również rozwiązania i próbują na własną rękę oddać samochód do składnicy złomu. Pamiętajcie, że tylko STACJE DEMONTAŻU POJAZDU mogą wydać stosowne oświadczenie umożliwiające wyrejestrowanie pojazdu w Urzędzie.

Są też użytkownicy pojazdów, którzy na własną rękę próbują rozkręcić na części swój samochód, żeby zarobić więcej niż oferują STACJE DEMONTAŻU. Natomiast co zrobić z dowodem rejestracyjnym? Zwróć uwagę, że każdy zarejestrowany pojazd musi ubezpieczony. Ostatnia kwestia to utrudniona jednorazowa sprzedaż części.

Wymagane dokumenty do oddania pojazdu na złom

Użytkownik pojazdu ma obowiązek przedstawienia do wglądu dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
  • jeżeli z powodu kolizji dowód został odebrany należy okazać kserokopię dowodu wystawioną przez Urząd

Dokumenty wydawane przez STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW

Stacje demontażu pojazdów po odebraniu pojazdu mają obowiązek wystawić stosowne dokumenty umożliwiające wyrejestrowanie pojazdu w Urzędzie:

  • oświadczenie o oddaniu pojazdu do Stacji Demontażu,
  • unieważniony dowód rejestracyjny,
  • unieważniona karta pojazdu.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Po oddaniu pojazdu do złomowania i wyrejestrowaniu warto wypowiedzieć obowiązującą umowę ubezpieczenia OC. Istnieje możliwość że otrzymamy zwrot należności za niewykorzystany okres ubezpieczenia.